מחקרי שוק – כלי הכרחי או מיותר?

by מאגר מוחות ניהול אתר
3 weeks ago
47 Views

לאחרונה חוגים אקדמאיים מסוימים החלו לדון בהרחבה באפשרות שמחקרי שוק עומדים לפסוח מן העולם כי האינטרנט יהפוך אותם למיותרים ויקרים שלא לצורך. מעבר לעובדה שאנחנו חלק מקהילת מכוני המחקר בישראל, אנחנו מאמינים בלב שלם ביכולת של מחקרי שוק להיות פרודוקטיביים ויעילים בעבור בעלי עסקים רבים ולשמש אותם עוד שנים רבות ככלי חיזוי להבנת וודאות כלכלית והרבה יותר מכך.

במאמר הזה ננסה להציג לכם את הסיבות השונות שבגינן מחקרי שוק, לטעמנו, ימשיכו להוות כלי חשוב בעולם העסקי. הסיבות המוצגות במאמר זה מקורן בתוצאות מחקרים שביצענו בעת האחרונה ואנו מביאים אותן כפי שהן מתבטאות בשטח מביצוע סקרים ומחקרים בפועל במדינת ישראל.

הסיבות לכך שמחקרי שוק עדיין נחוצים

מחקרי שוק נולדו בעקבות ההבנה כי לפני השקה של מוצרים חדשים, יש צורך להבין את דרישת השוק. זה אומר שמחקרי שוק נועדו במיוחד כדי להעניק לנו תמונה מדויקת של החסמים וההזדמנויות שעומדות בפנינו בשווקים ספציפיים. בהתאם לכך השיטות שננקטות כדי להגיע לתשובות האלו הן מגוונות ורבות. הדבר החשוב ביותר, ולא משנה באיזו דרך טכנולוגית משתמשים כדי לבצע את מחקר השוק, הוא לשמור על מוסר מדעי ולהשתמש בכלי מדעיים כדי להגיע לתוצאות. החשיבות של המדע בהקשר של מחקרי שוק הוא אינהרנטי כיוון שהוא מהווה את הבסיס עליו מושתת המחקר כולו.

לולא הכלים המדעיים, מחקרי שוק יהיו הערכות מדומיינות ולא יוכלו להוות כלי מדויק בעבור העסק. במאגר מוחות אנחנו מציעים מגוון של מחקרי שוק המבוססים על שיטות מחקר מתקדמות וייחודיות אשר ביססנו לאורך השנים הרבות שבהן אנחנו פועלים. גם בימים אלו שבהם ישנה ירידה במעמד הסקרים בעקבות ריבוי הסקרים והדרכים שבהן הם נגישים לנו, חשוב להמשיך ולשמור על אותם כלים מדעיים כדי לשמור על אמינות המחקר. אם ניקח לרגע את השימוש שנעשה במחקרי שוק בהערכות משפטיות, בהן משתמשים בהם כחוות דעת משפטית המוכרת על ידי בית המשפט כ”עד מומחה”, אז נראה כי הכלים המדעיים הללו הם למעשה אבן הבסיס שעליהן מושתת כל ההכרה של בית המשפט באותם מחקרי שוק.

באמצעות מחקרי שוק אנחנו ממשיכים, גם היום, לדייק את ההבנה שלנו על הלקוחות הפוטנציאליים ומסוגלים להעניק תובנות מפתיעות שיסייעו לעסק שלך לצעוד אל עבר הישגים חסרי תקדים. חלק מהשם הרע שיוצא למחקרי שוק נובע מבלבול שהציבור הרחב עושה בין מחקרי שוק לסקרים. אנשים רבים נוטים לשקר בסקרים ומנסים להשפיע על התוצאות, הדבר הזה נובע מאידיאולוגיה ומרגשות חזקים של המשיבים, אך עובדה זו נכונה לסקרי בחירות או סקרים אחרים עם נופך פוליטי ולא למחקרי שוק.

יש עדיין צורך במחקרי שוק

מכוני מחקר בישראל מציגים שינוי מחשבתי

אותו בלבול שהזכרנו קודם הוא גם זה שמסייע למכוני מחקר בישראל לרענן ולחדש את מחקרי השוק שלהם. לאורך השנים האחרונות מכוני מחקר בישראל ובעולם כולו חוו משברי אמון וכדי להתמודד עם אותם משברים הם נדרשו למצוא פתרונות לסינון אותם משיבים לא אמינים. את השיטות האלו מיישמים היום גם במחקרי שוק כדי להבטיח שהתשובות שנקבל יהיו מדויקות ואמינות. לא נחשוף כאן את השיטות השונות שאנחנו במאגר מוחות מיישמים כדי שלא נפגע באחוזי ההצלחה שלנו. אבל כן נגיד שחלק מהשיטות הוא על ידי הצלבת מאגרי מידע וקיום כמה מחקרים שונים בעבור אותו מוצר כדי להשוות את התוצאות ולאמת אותן זו מול זו.

השימוש בטכנולוגיה, שהולך וגובר גם בעולם מכוני המחקר, מסייע לנו להגיע לקהלים חדשים. אנשים רבים שלא היו מחוברים לתשתיות טלפוניות הפכו לזמינים בעבורנו בזכות המעבר לרשתות סלולריות ולשימוש הגובר במכשירים ניידים. ההתפתחות העצומה של האינטרנט גם היא מהווה יתרון בעבורנו שכן באמצעות שימוש בכלים הנכונים אנחנו מסוגלים לדייק את ניתוח הנתונים שלנו ולקבל פרטים מהמשיבים בלי שהם יידרשו להביא לנו אותם בפועל. כמובן שיש עוד המון דרכים ושיטות להשגת תשובות מדויקות אבל כמו שאמרנו קודם לכן, אנחנו רוצים להשאיר קצת מההפתעה לאחר מכן.